Paweł Marek

Kontakt

Mają Państwo jakieś pytania? Zapraszam do kontaktu:


Kancelaria Klonowski Pomorska Filia w Tczewie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21/1, 83-110 Tczew-Stare Miasto

(+48) 58 329 80 06

sekretariat@kancelariaklonowski.pl


O Pawle Marku

W 2012 roku  ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra prawa. Następnie odbył aplikację radcowską w ramach szkolenia prowadzonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku i  po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.  W okresie kształcenia zdobywał niezbędne doświadczenie zawodowe współpracując z renomowaną kancelarią na pomorzu. Ponadto w okresie aplikacji współpracował z wieloma kancelariami z terenu całego kraju, świadcząc na ich rzecz usługi zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszelkich instancji, jak również organami administracji publicznej.


Edukacja i doświadczenie

Kontakt

Obszary pracy

prawnik korporacyjny 100%

prawo cywilne 100%

prawo gospodarcze 100%

procedura postępowania cywilnego 100%

prawo egzekucyjne 100%

obsługa wierzytelności 100%

odszkodowania 100%

procesualista 100%

zarządzanie 100%