Spadki i inne sprawy rodzinne

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż spadki nie należą do przyjemnych spraw. Jednakże istnieją i mogą dotyczyć każdego z nas.

Istnieją różne sposoby dziedziczenia. Jednym z nich jest dziedziczenie ustawowe, tzn. według przepisów i reguł ustalonych w Kodeksie cywilnym.  Takie dziedziczenie wchodzi w życie, kiedy spadkodawca nie sporządził testamentu.

Drugim sposobem jest dziedziczenie, kiedy spadkodawca sporządził testament. Prawa i obowiązku, które spoczywały na spadkodawcy, z chwilą otworzenia spadku przechodzą na wyznaczonego spadkodawcę.

Inne sprawy rodzinne mogą dotyczyć sposobu zawierania małżeństwa, sposób wychowania dziecka oraz prawo do alimentów.

Jeżeli dotyczy Cię którakolwiek z tych spraw, zgłoś się do nas a my bezzwłocznie zaopiekujemy się Tobą i Twoją sprawą.