Prawo rodzinne

Naszym głównymi zadaniami jest prowadzenie postępowań Sądowych o rozwód, o alimenty, o kontakty z rodzicami i podział majątku, oraz dotyczące władzy rodzicielskiej.

Prawo rodzinne reguluje stosunki wewnątrz rodziny jak i osobami trzecimi. Obejmuję również sposób opieki np. nad dziećmi,

Stąd też prawo rodzinne i opiekuńcze.

Podczas rozpatrywania spraw rodzinnych głównymi zasadami, którymi kieruje się nasza Kancelaria jest zasada, która dotyczy dobra dziecka, zasada szczególnej ochrony rodziny oraz zasada uniezależnienia osobistych stosunków rodzinnych od wpływów osób trzecich.

Dobro Klienta jest dla naszej Kancelarii podstawową wartością.

Zdajemy sobie sprawę, z tego, iż sprawy rodzinne są sprawami, które są bardzo poważne, a ich odwlekanie może powodować nieodwracalne skutki.

Nasza Kancelaria zapewnia komfort psychiczny Klienta oraz zapewnia, że Twoją sprawą zajmiemy się błyskawicznie.