Prawo dla obcokrajowców

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to podlega on takich samym prawom i ochronie prawa jak każdy inny obywatel polski.

 

Obcokrajowcom przysługują pewne prawa, obowiązki jak i zakazy.

– Prawo pobytu- Żaden obcokrajowiec nie może przekroczyć legalnie granicy, który ma co najmniej 3 lata więzienia.  Nie może przebywać na terenie Polski obcokrajowiec, który jest podejrzewany o terroryzm, nielegalny przemyt broni bądź amunicji, przemyt ludzi czy też podejrzany o zagrożenie interesom państwa.

– Ruch wizowy-  Jest on podstawowym trybem udzielenia pozwolenia obcokrajowcowi na przebywanie na terenach Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby uzyskać taki tryb, składa się podanie z swoimi danymi osobowymi, wskazanie deklarowanego terminu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej oraz m.in. cel podróży.

w/w podanie zatwierdza konsul potwierdzając odpowiednia pieczątką w paszporcie.

– Nadanie obywatelska-  Obcokrajowiec może nabyć obywatelstwo w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, poprzez nadanie obywatelska przez prezydenta. Warunkiem uzyskanie obywatelska jest zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP przez co najmniej 5 lat.

Nadanie obywatelska nie jest łatwą sprawą. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie a bez pomocy prawnika, może się okazać walką z wiatrakami.

 

Skorzystaj z naszej pomocy!