Prawo Cywilne

Prawo cywilne jest nieodzownym elementem życia codziennego. Codziennie napotykamy się z gałęziami prawa cywilnego. Prawo cywilne reguluje stosunki między równorzędnymi podmiotami prawa. Zajmuję się m.in. sprawami zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych np. kto i kiedy może zawierać umowy. Zajmuję się również mieniem, własnością i ochroną własności, jak zawiera się umowy, co wyłącza ważność umowy. Reguluje również zobowiązania sprzedaży, pożyczki, najmu, rękojmia za wady, umowy o dzieło, o zlecenie, darowizny ubezpieczenia itp.

 

Prawo cywilne wskazuję zasady, które posiadają nadrzędny charakter. Wskazują one:

  • wartości, jakie powinny być realizowane przez normy prawa cywilnego w ogóle,
  • a także kierunki działań prawodawczych,
  • sposoby stosowania przepisów, w tym: preferencje przy kolizji norm oraz interpretacji przepisów,
  • oraz granice dozwolonego czynienia użytku z praw podmiotowych.