Prawo administracyjne

Prawo administracyjne dotyczy procesów administracyjnych administracji rządowej oraz samorządowej. Dotyczy również stosunków pomiędzy organami administracji a obywatelem.  Prawo administracyjne dotyczy również działań czynności organów administracji oraz sposób ich wykonywania.

Reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami administracyjnymi oraz przez każdym organem administracyjnym.

Oferujemy państwu :

– sporządzenie skarg  oraz reprezentacje spraw w toku

– dokonywanie wymaganych zgłoszeń i zawiadomień

– sporządzenie opinii prawnych

– reprezentowanie stron w toku postępowania administracyjnego