Historia kancelarii

Założycielem Kancelaria Klonowski jest Radosława Klonowski, biznesmena, a jednocześnie Wspólnik Tytularnego Spółki, który od lat jest silnie zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Założyciel od roku 2001 tworzy i buduje własną grupę biznesową, tworzoną wyłącznie na partnerskich zasadach. Specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, restrukturyzacji, pozyskaniu finansowania oraz doradztwie korporacyjnym, zaś wraz z zespołem ekspertów udziela przedsiębiorcom porad o znaczeniu strategicznym oraz dobiera indywidualne rozwiązania prawne-biznesowe dopasowane do ich potrzeb i prowadzonych przedsięwzięć. Jednym z kluczy do sukcesu Kancelarii Klonowski jest rozwiązywanie spraw wyjątkowo skomplikowanych oraz prowadzenie procesów wymagających ponadprzeciętnej wiedzy interdyscyplinarnej.

Od początku działalności Kancelaria zdobyła zaufanie wielu firm, a jej założyciel występował jako pełnomocnik w wielu głośnych sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i odszkodowawczych oraz reprezentował i doradzał w wielu topowych projektach biznesowych, które zarządzane były przez osoby z czołówki światowego top managementu.

Z kancelarią związany jest doświadczony, a jednocześnie młody i kreatywny zespół adwokatów, radców prawnych, prawników oraz ekspertów pozwalający kancelarii oferować obsługę klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych na najwyższym poziomie.

Doskonałe przygotowanie merytoryczne kooperujących z kancelarią w szczególności adwokatów i radców prawnych w połączeniu z możliwością błyskawicznej weryfikacji najnowszego dorobku prawniczej doktryny pozwala nam na udzielenie klientom rzetelnej pomocy prawnej w najkrótszym terminie.

Lata 2014-2016 to intensywny rozwój kancelarii. W tym okresie kancelaria zyskała coraz szersze uznanie oraz powiększyła grono swoich Klientów. Bierzemy udział w najbardziej prestiżowych ale i najtrudniejszych sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, cywilnych, prawa handlowego, robót budowlanych, prawa autorskiego. Przedstawiciele kancelarii są zapraszani jako uznani specjaliści z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, deliktów ubezpieczeniowych i kontraktowych, prawa korporacyjnego i rozwiązań biznesowych na szereg spotkań oraz konferencji. Zabieramy również głos w mediach. Obecnie na lata 2017-2025 mamy zdefiniowany strategiczny i dynamiczny rozwój, który realizujemy zgodnie z przyjętym planem i nakreślonymi celami.