Przedawnienie roszczeń – w odniesieniu do osób poszkodowanych i członków rodzin osób zmarłych w różnego typu wypadkach

Wielu z Was pyta nas jaki długi mamy okres przedawnienia w tego typu sprawach. Nie zawsze bezpośrednio po wypadku osoby poszkodowane są w stanie skupić się na dochodzeniu należnych im świadczeń odszkodowawczych. Długotrwały proces leczenia, rehabilitacji lub stan żałoby po śmierci członka rodziny często skutkują brakiem możliwości poprowadzenia procesu likwidacji szkody. Właśnie w tym celu ustawodawca wprowadził […]

SN: nie oceniamy jakości przeliczeń kredytów walutowych

Frankowicze nie mogą domagać się od banku zmiany przeliczania kredytów już spłaconych. Osoby, które czują się pokrzywdzone warunkami kredytu, mogą podpisywać aneksy do umów, dotyczące przyszłych rat – orzekł Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy 19 marca br. oddalił skargę kasacyjną powodów. Jak wyjaśniał orzeczenie sędzia Jacek Grela słusznie Sąd Apelacyjny stwierdził, że skarżący nie mają interesu […]

Strasburg: wysokość poręczenia musi być racjonalna

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 19 marca wskazał, iż wysokość poręczenia majątkowego, które zastępuje tymczasowe aresztowanie, musi odpowiadać racjonalnie sytuacji finansowej osoby aresztowanej. Poręczenie majątkowe nie może mieć charakteru kary finansowej – jest jedynie środkiem gwarantującym, iż podejrzany nie będzie zakłócał przebiegu postępowania karnego. Wystarcza, iż wysokość sumy poręczenia „dyscyplinuje” zainteresowanego, nie musi […]

Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że procedurę przyjęcia dziecka do przedszkola rozpoczyna wniosek do dyrektora wybranej placówki, przy czym nie można złożyć wniosku więcej niż do trzech przedszkoli – pisze Joanna Lesińska w „Przed Szkołą”.

Były burmistrz uniewinniony od korupcyjnych zarzutów domaga się ponad 276 tys. zł

Ponad 276 tys. zł domaga się od Skarbu Państwa b. burmistrz Helu (Pomorskie) Mirosław Wądołowski, uniewinniony prawomocnie przez warszawski sąd od udziału w aferze korupcyjnej, w której oczyszczona z zarzutów została też b. posłanka PO Beata Sawicka.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników bez zmian

W obwieszczeniu z dnia 27 lutego 2015 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2015 r. Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. […]